Workshops ronde 2

2A Verdienmodel verenigingen. Deel 1 - De stand van zaken

Let op: Deze sessie is onderdeel van een dubbelsessie. Wanneer u zich aanmeldt voor sessie 2A wordt u ook bij sessie 3A ingedeeld.

In het denken over cultuurveranderingen en beperken van overmatig alcoholgebruik op studentenverenigingen kan de inkomstenkant niet onbesproken blijven. Studentenverenigingen met een eigen bar zijn behalve een verbindende factor tussen studenten, ook horecaonderneming. De barinkomsten zijn belangrijk voor een gezonde exploitatie. We willen in deze dubbelsessie verkennen hoe die verwevenheid in elkaar zit, kijken of er misschien speelruimte is en (in Deel 2 van de sessie, workshop 3A) alternatieve inkomstenbronnen verkennen.

 • De spagaat van de studentenvereniging - Meike Kievits en Koen Meilink, Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) |
 • Bierinkomsten en studentenverenigingen - Meri Cools en Eva Maning, studenten van de master Journalistiek, Rijks Universiteit Groningen
 • Hoe we elkaar bezig houden - Tom van Erven Dorens, biercontract.nl
 • Warming up voor sessie 3A - Gôkky Zeinstra, iresearch

2B Studieprestatie verhogende middelen - VOL

VOOR DEZE SESSIE KUNT U ZICH NIET MEER INSCHRIJVEN.

Steeds vaker komt in het nieuws dat scholieren en studenten middelen gebruiken om hun leerprestaties te verhogen. Het betreft nogal eens oneigenlijk gebruik van medicijnen zoals Ritalin. Aan de hand van een Trimbos-facsheet over deze middelen gaan we met u het gesprek aan. Merken onderwijsinstellingen, verslavingszorginstellingen en medestudenten dit gebruik op? Wat is er bekend in de literatuur, zijn er risico's en wat zijn de aanknopingspunten voor preventie. 

 • Belle Barendregt - bachelor Health Sciences Vrije Universiteit Amsterdam en oud stagiair bij het Instituut Verantwoord medicijngebruik (IVM) waar zij een scriptie schreef over dit onderwerp
 • Michelle van der Horst - Junior Wetenschappelijk Medewerker bij het Trimbos-instituut

2C Good practices: cultuurveranderingen bij twee verenigingen

Sommige verenigingen zien het: het alcoholgebruik kan wel een tandje minder. Simpelweg de tap dichtdraaien werkt niet. Er is een cultuurverandering voor nodig. Dit inzicht wordt soms aangejaagd door incidenten die de pers halen, soms door de onderwijsinstellingen of (oud-) leden. Verenigingen in twee grote studentensteden deelden tijdens eerdere Inspiratiedagen hun successen en worstelingen met betrekking tot een dergelijke cultuurverandering. In deze sessie het vervolg.

 • Bestuursleden van ASC-AVSV uit Amsterdam
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Universiteit van Amsterdam
 • Amsterdamse Kamer van Verenigingen
 • en anderen

2D Het Nationaal Preventie Akkoord Alcohol en beleid van onderwijsinstellingen

In het Nationaal Preventieakkoord is opgenomen dat onderzocht moet worden hoe effectief alcoholbeleid op het hoger onderwijs er uit moet zien en hoe dit beleid geïmplementeerd kan worden. In deze sessie worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd.

Het geven van de instructie verantwoord alcoholgebruik (IVA-training) aan studentenverenigingen kan een voorbeeld zijn van de uitvoering van het preventieakkoord. Er wordt op dit moment in Groningen ervaring opgedaan met het geven van deze trainingen.   

 • Rob Bovens - Coördinator Academische Werkplaats Verslaving bij Tranzo, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences
 • Bill de Smeth - Preventiewerker, Verslavingszorg Noord Nederland

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.